Fréttir

Samþykkt stjórnar Skógræktarfélags Reykjavíkur 15. 10. 2014

Í byrjun október sl. sendi stjórn Skógræktarfélags Íslands frá sér yfirlýsingu um stuðning við áform Vegagerðarinnar um að leggja veg í gegnum Teigsskóg í Þorskafirði. Þessi ályktun stjórnar S.Í. á sér þann aðdraganda að hún lagði tillögu sama efnis fyrir aðalfund félagsins sem haldinn var í ágúst sl. á Akranesi. Tillagan var tekin fyrir í skógræktarnefnd, sem er önnur af tveimur nefndum sem fulltrúar á fundinum störfuðu í til að undirbúa mál. Fulltrúar frá Skógræktarfélögum Hafnarfjarðar og Reykjavíkur voru meðal þeirra sem töluðu gegn tillögunni á nefndarfundinum.

 

Rökin voru meðal annars þau að hlutverk S.Í. væri að stuðla að skógrækt og verndun skóga og skógaleifa og vinna gegn eyðingu skóga og síst af öllu að taka afstöðu í þjóðfélagsdeilu með þeim hætti að styðja þann málstað að skógur skyldi ruddur á stóru svæði.

Aðrir væru til þess kjörnir að vinna slíkum málstað fylgi. Þrátt fyrir að stjórn S.Í. fylgdi tillögu sinni eftir í nefndinni hlaut hún ekki brautargengi og undirtektir skógræktarmanna voru dræmar. Fór svo að nefndin samþykkti að vísa tillögunni til stjórnar. Sú niðurstaða var, síðar á fundinum, samþykkt samhljóða.

 

Vegarlagning um Teigsskóg hefur um langa hríð valdið  deilum í samfélaginu, þar sem fjölmargir náttúruverndarmenn, þ.á m. skógræktarmenn, hafa lýst sig andvíga þeirri skógareyðingu sem óhjákvæmilega hlytist af. Bent hefur verið á að aðrir kostir á vegtengingum séu fyrir hendi. Teigsskógur myndar samfellt kjarr og er  einn heillegasti og um leið fallegasti villti birkiskógurinn á Vestfjörðum. Með uppbyggðum vegi yrði eyðilagður skógur á um sex hektara svæði auk þess sem gamalgróið vistkerfi skógarins yrði rofið.  Þeir eru ófáir sem líta svo á að þessi skógur sé gersemi sem beri að vernda.

 

Aðalfundur fer með æðsta vald í málefnum Skógræktarfélags Íslands. Ályktun stjórnar félagsins er ekki í samræmi við vilja kjörinna fulltrúa skógræktarfélaga í landinu eins og hann birtist á fundi aðalfundar Skógræktarfélags Íslands. Hún virðist ekki heldur hafa verið kynnt fyrir aðildarfélögum almennt áður en gengið var frá henni. Með vísan til þess sem að framan greinir tekur stjórn Skógræktarfélags Reykjavíkur fram að hún styður ekki ályktun stjórnar S.Í. sem getið var hér í upphafi.