Fréttir

Heiðmörk stækkar

Heiðmörk stækkar í sumar um 74 hektara. Skógræktarfélag Reykjavíkur og Garðabær gerðu á fimmtudag þjónustusamning um áframhaldandi samstarf um ræktun, umsjón og eftirlit með skógræktar- og útivistarsvæðum í landi Garðabæjar, sem einnig felur í sér stækkun friðlandsins. Á myndinni hér að ofan sjást þeir Jóhannes Benediktsson, formaður Skógræktarfélags Reykjavíkur, og Gunnar Einarsson, bæjarstjóri Garðabæjar, undirrita samninginn, 24. júní.

Svæðið sem nú bætist við Heiðmörk er í nágrenni Kolhóls, í landi Garðabæjar. Það liggur milli Heiðmerkur og friðlýsts svæðis Búrfells.

Nágrenni Kolhóls er að miklu leiti ógróið og mun Skógræktarfélag Reykjavíkur vinna að uppgræðslu og skógrækt þar. Svæðið er mjög illa farið, gróðurþekja rýr og víða  moldarbörð með mikilli frostlyftingu. Landsvæðið hefur verið friðað fyrir beit í nokkra áratugi en nær illa að gróa saman vegna virkra rofferla eins og frostlyfingar og afrennslis. Ógróin svæði eins og þetta losa kolefni út í andrúmsloftið öfugt við gróin svæði sem binda kolefni í gróðri og jarðvegi.

Starfsmenn Skógræktarfélags Reykjavíkur fara um svæðið á næstunni til að meta hvernig best er að haga uppgræðslunni. Talsverðir möguleikar felast í uppgræðslu og skógrækt á svæðinu og uppbyggingu útivistarsvæða.

Nýja svæðið við Kolhól.

Nýr hluti Heiðmerkur – um 74 hektara svæði við Kolhól í landi Garðabæjar.

Mikil umferð í Heiðmörk og við Búrfell

Friðlandið í Heiðmörk hefur verið sérstaklega mikið notað til útivistar undanfarið eitt og hálft ár, vegna heimsfaraldurs Covid og samkomutakmarkana. Í nágrenni nýja hluta Heiðmerkur hefur umferð verið mikil og bílastæðið við Búrfellsgjá oft þétt skipað. Samkvæmt gönguteljara Garðabæjar fóru 4-5.000 manns um Búrfellsgjá mánaðarlega, í mars, apríl og maí. Þessa dagana er verið að leggja nýjan tengistíg frá bílastæðinu við Búrfellsgjá að göngustígnum við Vífilsstaðahlíð, eins og sést á myndinni hér að neðan.

Bílastæði við Búrfellsgjá.

Stígagerð í Vífilsstaðahlíð í júní 2021.

Búrfellsgjá, Selgjá og nágrenni voru friðlýst á síðasta ári, 25.júní 2020. Svæðið er áhugavert bæði út frá jarðfræði og mannvistarleyfum. Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir

„Svæðið er mjög gott dæmi um jarðmyndanir sem eru sérstakar á landsvísu og hafa hátt vísinda- og fræðslugildi. Búrfell og hrauntraðir frá gígnum, gjárnar og misgengi eru mjög áberandi í landi. Innan svæðisins er einnig talsvert af menningarminjum s.s. fjárrétt og seljarústir sem telja má einstakar í sinni röð, byggðar við gjárbarmana með baðstofum, eldhúsi, kvíum og stekkjum.“

Heiðmörk var formlega opnuð sem friðland Reykvíkinga, 25. júní 1950. Svæðið hefur stækkað í mörgum áföngum og er í dag um 3270 hektara. Um þriðjungur Heiðmerkur er í landi Garðabæjar. Deiliskipulag fyrir land Garðabæjar í Heiðmörk var samþykkt árið 2017.